Januari 2021: PSS-projektet har nu avslutats!

PSS-projektet är nu avslutat.

Här nedan kan du läsa om vad projektet handlade om då det pågick perioden 2018-2020:

Projektet Samordnad sysselsättning riktade sig till dig som var, eller riskerade att bli, långtidsarbetslös. Ville du komma igång med arbete, praktik eller kanske studier, men kände att du behövde lite stöttning för att komma igång?

Då kanske detta projekt kunde hjälpa dig!

Hitta rutiner & skapa balans

I projektet jobbar vi utifrån dina förutsättningar och med ditt behov av stöd. I första hand kommer vi att erbjuda stöd i arbete eller på praktikplatsen, men även stöd i hemmet. Målet är att du ska klara av arbete, praktik eller studier. Som exempel kan vår social- och arbetshandledare komma med dig ut på en praktikplats och arbeta sida vid sida med dig under en inlärningsperiod, och därefter har ni en regelbunden uppföljning där social- och arbetshandledaren stämmer av med dig och arbetsgivaren hur det går för dig.

Hitta rutiner & skapa balans

KAN PROJEKTET VARA NÅGOT FÖR MIG?

Är du mellan 16-64 år och långtidsarbetslös, eller tror du att det kommer att finnas behov av extra stöd för dig för att du ska undvika att bli långtidsarbetslös? Är ditt nästa steg, i din egen plan för ditt liv, att komma igång med en sysselsättning i form av arbete, praktik eller studier?

Svarade du ja på båda ovanstående frågor, i så fall kan projektet vara något för dig.

Du som blir deltagare i projektet Samordnad sysselsättning får individuellt stöd i att hantera de krav som ställs på dig på en arbetsplats eller en praktikplats. Stödet kan börja innan du kommer ut på arbetsplatsen ex. genom att vi klargör vilka arbetsuppgifter som du tror dig klara av på just denna arbetsplats, och vilka arbetsuppgifter du tror dig behöva stöd i att lära dig.

Stödet kan även handla om att skapa en fungerande rutin för arbetsdagen ex. att du stiger upp i tillräcklig tid, så att du hinner med morgonbestyren, att du har lämpliga och rena kläder på dig till arbetsplatsen, och att du har lunchen förberedd för arbetsdagen.

Stödet kan även vara att du åker till arbetsplatsen tillsammans med social- och arbetshandledaren den första tiden, och att ni tillsammans gör dina arbetsuppgifter, tills du känner dig trygg med dem. Stödet kan även innebära att du och social- och arbetshandledaren har en regelbunden
kontakt när du är ute i arbete eller praktik, för att följa upp hur det går och vid behov prata med arbetsgivaren om din arbetssituation.

Till sist vill vi bara säga, att stödet kan innebära mer än vad som står ovan, så kontakta oss för att få veta mer!

Vårt mål

Är att fler långtidsarbetslösa ska kunna komma ut på arbetsmarknaden, eller in i studier.

 

Kontakta oss i projektet

Uppgårdsvägen 6, 22100 Mariehamn

Kim Åstrand, projektansvarig: Tel: 0457 34 56 280  eller mail: kim.astrand@ungresurs.ax

Kim Nordberg, social- och arbetshandledare: Tel: 0457 34 56 279 eller mail: kim@ungresurs.ax
Måndag – fredag kl. 9.00 -16.00

Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden