Välkommen till Ung Resurs

Är du eller känner du någon som är mellan 16-29 år? Vet du inte vad du vill göra i framtiden eller vet du inte hur du ska gå tillväga för att nå dina framtidsdrömmar? Är du orolig för en ung person i din närhet?

Lugn, vi på Ung Resurs hjälper dig.

Vi hjälper dig
hitta & nå målet

Det är fullt normalt att någon gång under sina unga år känna sig osäker kring framtiden. Det kan kännas hopplöst och svårt att veta vad man vill göra eller hur man ska lyckas göra det. Helt enkelt som att man sitter fast eller cyklar i motvind.

Genom att sätta mål utgående från dina intressen och styrkor, plus vårt stora kontaktnät, kan vi på Ung Resurs ta dig närmare målet och framtidsdrömmen.

Vi hjälper dig
hitta & nå målet

För närstående

Har du märkt att ditt barn eller någon ung person i din närhet fastnat i dåliga vanor? Känner du dig orolig?

Läs mer om hur vi hjälper den unga vidare.

Bli samarbetspartner

Ung Resurs samarbetar med myndigheter, andra föreningar, företag och privatpersoner. Vill du hjälpa till eller kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss för att veta mer om hur vi kan hjälpas åt.

Det händer:

Inga kommande evenemang

Bekanta dig med våra verksamheter

Vår värdegrund

Alla unga är värdefulla och ingen skall lämnas utanför samhället.

Vårt mål

Ung Resurs mål är att alla ungdomar ska hitta en meningsfull sysselsättning – att hitta sin väg till fortsatta studier, praktik eller arbete.