Välkommen till Ungdomshuset Boost och föreningen Ung Resurs

Är du eller känner du någon som är mellan 16-29 år? Vet du inte vad du vill göra i framtiden eller vet du inte hur du ska gå tillväga för att nå dina framtidsdrömmar?

Vi på Ung Resurs finns här för att stötta dig!

Tillsammans arbetar vi för att
hitta & nå dina mål

Det är fullt normalt att någon gång känna sig osäker kring framtiden. Det kan kännas hopplöst och svårt att veta vad man vill göra eller hur man ska göra det.

Vi på Ung Resurs arbetar för att de ungdomar vi kommer i kontakt med, ska få det stöd de behöver för att kunna ta steget vidare mot studier eller arbete.

Våra Ungdomslotsar stöttar i kontakt med skolor och myndigheter, hjälper till med ifyllande av blanketter och ansökningar samt skriver CV, personliga brev och jobbansökningar tillsammans med dig.

I Starten och Katapult arbetar vi med individuell handledning samt aktiviteter i grupp. Målet med allt vi gör är att åstadkomma förändring och aktivering.

Tillsammans arbetar vi för att
hitta & nå dina mål

Bekanta dig med våra verksamheter

Vår värdegrund

Alla unga är värdefulla och ingen skall lämnas utanför samhället.

Vårt mål

Ung Resurs mål är att alla ungdomar ska hitta en meningsfull sysselsättning – att hitta sin väg till fortsatta studier, praktik eller arbete.