Om oss

Ung Resurs är en ideell förening som grundades år 2009. Vårt huvudsakliga syfte är att, tillsammans med uppdragsgivare och nätverkspartners, hjälpa ungdomar i åldern 15-29 år att hitta en studieplats, arbete eller en annan meningsfull sysselsättning. Med en lösningsinriktad och individfokuserad verksamhet strävar vi till att minska antalet arbetslösa, svårsysselsatta och hemmasittare. Ung Resurs arbetar även för att förhindra skolavhopp, social utslagning och marginalisering. Vi fokuserar även på samverkan och utveckling av sektorövergripande verksamheter.

Ung Resurs värdegrund:

Ung Resurs värdegrund består av trygghet, respekt, förståelse och omtanke samt ett värdigt bemötande. I korthet innebär detta trygghet och respekt i en kärleksfull och stimulerande miljö där alla människor har lika värde.

Trygghet innebär tydliga strukturer med ramar, regler och rutiner. I verksamheten finns många engagerade vuxna och vi har ett tillåtande klimat där vi visar ömsesidig respekt för varandra.

Respekt innebär bekräftelse och att varje individ blir sedd. Vi jobbar för ett jämlikt bemötande och har en tilltro till ungdomarna där vi ser deras resurser och utvecklar deras förmågor.

Förståelse och omtanke innebär att vi visar intresse för och tar hänsyn till varandra, att vi kan känna empati och sätta oss in i någon annans situation samt att vi kan visa förståelse och förlåta varandra.

Alkohol & Drogpolicy

Ung Resurs alkohol- och drogpolicy omfattar frågor som har med vanor och bruk av tobak, alkohol och narkotika att göra. Policyn omfattar både personal och ungdomar inom Ung Resurs och på ungdomshuset Boost. Policyn gäller också för all verksamhet som sker inom ramen för ungdomshuset Boost.

Alla, såväl ungdomar som personal, ska vara nyktra och drogfria på ungdomshuset Boost. Det accepteras inte heller att komma bakfull till verksamheten.

Läs hela alkohol & drogpolicyn. 

Vi står upp emot mobbning

På Ung Resurs skall alla unga känna sig välkomna, få vara delaktiga och trivas därför arbetar vi på Ung Resurs aktivt med att prata om och förhindra mobbning. Vill du veta mer om hur vi jobbar för att prata om och förhindra mobbning?

Läs hela anti-mobbningsplanen.

Våra verksamheter

Ung Resurs är idag huvudman för två dagliga verksamheter, en uppsökande verksamhet samt ett ESF-finansierat projekt:

Ungdomslotsarna – uppsökande verksamhet

Starten – lågtröskelverksamhet tre dagar/vecka

Katapult – daglig sysselsättning fem dagar/vecka

PSS – stöd i arbete och i hemmet

Därtill koordinerar Ung Resurs verksamheten i Ungdomshuset Boost.

Styrelsen

Med en lösningsinriktad och individfokuserad verksamhet strävar Ung Resurs till att minska antalet arbetslösa, svårsysselsatta och långtidsarbetslösa, förhindra skolavhopp, social utslagning och marginalisering samt att utveckla nya metoder och modeller som främjar sektorövergripande verksamheter.

 

Ordförande Mikael Rosbäck

mikael.rosback@edu.mariehamn.ax