Vi hjälper dig framåt

Vet du inte vad du är bra på eller vad du vill göra i framtiden? Saknar du ett mål eller känns det som att du sitter fast? Behöver du stöd eller hjälp för att hitta och uppnå dina mål eller vill du ha hjälp med att skriva din cv eller en arbetsansökan?

Ungdomslotsarna hjälper dig framåt!

Vi hjälper
dig framåt

Ungdomslotsarna riktar sig till ungdomar i åldern 15-29 som är, eller riskerar att bli sysslolösa. Med Ungdomslotsens hjälp kan du som ung få vägledning och hjälp med att se dina egna styrkor och hitta vad som driver dig framåt.

Oss kan du besöka på Ungdomshuset Boost eller så kan du ringa/messa/maila om du känner sig vilsen och inte riktigt vet vad du skall ta dig till.

Vi hjälper
dig framåt

Syftet med vår verksamhet är att motverka långtidsarbetslöshet, utanförskap och social utslagning hos ungdomar och unga vuxna. Ungdomslotsen vill underlätta och stödja ungdomar i studie- och yrkesval och kan fungera som en bro mellan t.ex. grundskolan och gymnasialstadiet. Lotsen kan också hjälpa dig att hitta en annan meningsfull sysselsättning – t.ex. en passande praktikplats. Vi kan också hjälpa dig i kontakten med olika myndigheter såsom AMS, FPA, socialkansliet och hälso- och sjukvården. Sist, men inte minst så kan vi också hjälpa och stödja när mål och motivation saknas.

John fick jobb med hjälp av Ungdomslotsarna

John kom i kontakt med Ungdomslotsarna för första gången för ett par år sedan och under drygt ett år har han haft regelbunden kontakt med Ungdomslotsen/Kim. Så här berättar John själv om samarbetet:

Hur kom du i kontakt med ungdomslotsarna?
Jag såg en annons i tidningen.

Vad var det du främst ville ha hjälp med?
När jag tog kontakt med ungdomslotsen var min tanke att få hjälp med att få tag på ett jobb.

Vad har du fått hjälp med via Ungdomslotsarna?
Ungdomslotsen har hjälpt mig otroligt mycket mera än vad jag först trodde. Det som skulle börja som hjälp med att hitta ett jobb slutade med hjälp med vardagliga bekymmer och problem. Jag har gått igenom en hel del problem under den tiden jag har haft kontakt med Ungdomslotsen och de har alltid funnits där för mig. De har hjälpt mig att få en sysselsättning hos Folkhälsan under min tid som arbetslös. De har även hjälpt mig att skriva cv och stöttat mig att ringa till olika företag och söka jobb. I dagsläget har jag ett fast jobb som började som en praktikplats som jag fick via lotsen.

Vad skulle du vilja säga till andra ungdomar som funderar på att kontakta Ungdomslotsen, men som ännu inte tagit kontakt?
Jag vill bara säga att våga ta kontakt för att de kan hjälpa dig på många olika områden. Jag kan säga att jag är jätteglad över att jag vågade ta kontakt då de ändrade min livssituation.

Ta kontakt!

Ungdomslotsarna nås på följande sätt:
Josefine tel. 0457-34 34 323 eller e-post: josefine@ungresurs.ax
Malin tel. 0457-34 49 215 eller e-post: malin.soderberg@ungresurs.ax

Ta kontakt!

Vårt mål:

Vi arbetar för ungdomarnas bästa.