Är du 16-29 år? Är du utan jobb och studieplats?

Om du svarade ja på frågorna kan Starten vara en grupp för dig!

Aktivering &
Förändring

Gruppverksamhet och individuell handledning


Målet med Starten är aktivering och förändring. Aktivering innebär att ha någonting meningsfullt att göra och öka din livskunskap; pröva på nya saker, fysisk aktivitet och erfarenhet genom praktiskt arbete. Vi stöder dig i att skapa en förändring för att du ska kunna ta nästa steg i livet t.ex. framtida studier eller arbete.

Starten har verksamhet tre dagar i veckan. Under dagarna följer vi ett schema med olika aktiviteter. På Starten tränar vi på att vara i grupp, att bygga upp självkänslan och att skapa fungerande rutiner.

På Starten får du även individuell handledning utgående från dina egna behov och förutsättningar.
Det betyder att du kan få stöd i bl.a. att skriva in dig på AMS, kontakta andra myndigheter eller vården, söka ekonomiskt stöd, fylla i blanketter, skriva arbetsansökan och CV eller söka till en skola.

Aktivering &
Förändring

Vi finns här som stöd!

Vårt mål:

Vårt mål är att ungdomarna under sin period i Starten ökar sin livskunskap och förbereder sig för nästa steg i livet – det vill säga att hitta en motiverande sysselsättning.