Vi hjälper dig få ordning

Starten är en grupp för dig som saknar jobb och studieplats. Upplever du eller någon ung person i din närhet svårigheter med dygnsrytmen, rutiner och motivationen?

Det är helt okej, Starten hjälper dig få ordning igen.

Rutiner &
Balans

På Starten träffas vi tre dagar i veckan och programmet ser lite olika ut från dag till dag. Vi börjar dagen med frukost tillsammans de dagar vi ses, men vi brukar också jobba med aktuella frågor/teman, pyssla och motionera.

Ibland går vi på bio eller besöker någon utställning eller liknande. På Starten tränar vi på att vara i grupp, att bygga upp självkänslan och få rutiner och livet i balans.

Rutiner &
Balans

Vi finns här som stöd

Starten är en grupp för dig som är utan jobb och studieplats och kanske har tappat dina dagliga rutiner. Om du upplever att du har svårt med dygnsrytmen och motivationen, då kan du få hjälp av oss.

Under din tid i Starten är målet att öka din livskunskap och förbereda dig för nästa steg i livet – det vill säga att hitta en motiverande sysselsättning.

Du som kommer till Starten får också individuell handledning. Det betyder att du bl.a. kan få hjälp med att skriva in dig på AMS, kontakta vården, söka olika ekonomiska stöd, fylla i blanketter, skriva ett cv eller söka till en skola om du så önskar. Vi koncentrerar oss på dina styrkor och möjligheter för att på sikt hitta en motiverande sysselsättning på vägen mot framtida studier och arbete.

Det händer:

Inga kommande evenemang

Vårt mål:

Vårt mål är att ungdomarna under sin period i Starten ökar sin livskunskap och förbereder sig för nästa steg i livet – det vill säga att hitta en motiverande sysselsättning.