Ditt stöd på vägen

Katapult erbjuder dig som saknar arbete eller studieplats och är mellan 16-25 år en möjlighet att, tillsammans med oss, fundera över vad du vill göra i framtiden.

På Katapult får du prova på och lära dig nya saker anpassat efter ditt behov.

Rutiner och hälsa ger välbefinnande = SANT

På Katapult jobbar vi med fokus på arbete, praktik och studier.
Vi både gör studiebesök till och prövar på olika typer av arbeten, vi gör praktik (både i grupp och enskilt), vi skriver CV, personligt brev och arbetsansökningar, du får karriärvägledning och vi jobbar med de rutiner som behövs för att klara av ett arbete m.m.

Förutom det jobbar vi även aktivt med ditt välbefinnande i allmänhet.
Ett övergripande tema på Katapult är därför rutiner och hälsa. Tre eftermiddagar i veckan provar vi på olika idrottsaktiviteter, både utom- och inomhus.
Många av aktiviteterna gör vi tillsammans i grupp.

Rutiner och hälsa ger välbefinnande = SANT

För vem är Katapult?

Katapult är Ung Resurs dagliga sysselsättningsverksamhet i samarbete med AMS. Den riktar sig till dig som är mellan 16-25 år och saknar studieplats eller arbete.
Här erbjuds du en möjlighet att utgående från dina egna behov och förutsättningar, kunskaper och intressen stanna upp och reflektera över vad du egentligen vill göra i framtiden.
På Katapult jobbar vi mycket med de grundläggande kunskaperna du behöver för att klara vardagen i kommande studie- och yrkesliv – kort sagt lär vi dig hantera vardagen.

Vi vill att verksamheten på Katapult skall vara stimulerande och flexibel. Vi vill utmana ungdomarna genom att testa deras förmågor och ställa dem inför nya situationer – något som i sista ändan ger dem ny kunskap och nya erfarenheter.

För att gå på Katapult skall du vara inskriven på AMS och därmed vara redo för att ta nästa steg mot arbete och studier. På Katapult har vi plats för 12 ungdomar som kan delta i verksamheten i max 9 månader beroende på behovet.

Om du eller någon du känner är intresserad av Katapult får du/ni gärna kontakta vägledare Sofie Henriksson på AMS, handledarna på Katapult eller Ungdomslotsarna.

Vårt mål:

Vårt mål är att ungdomarna som deltar i verksamheten skall få studieplats, jobb eller praktik, antingen under sin tid på Katapult, eller efter slutfört deltagande.