Vi hjälper dig

Katapult erbjuder unga som saknar arbete eller studieplats och är mellan 16-25 år en möjlighet att stanna upp för att fundera över vad de vill göra i framtiden.

På Katapult får den unga prova på och lära sig nya saker anpassat efter hens eget behov.

Kost
Motion
Hälsa

Förutom att hjälpa den unga
hitta ett arbete eller en studieplats för framtiden jobbar vi på Katapult aktivt med den ungas välbefinnande i allmänhet.


Ett övergripande tema på Katapult är därför motion, kost och hälsa. Tre eftermiddagar i veckan rör vi på oss ordentligt och provar på olika idrottsaktiviteter, både utom- och inomhus.

Kost
Motion
Hälsa

För vem är Katapult?

Katapult är Ung Resurs dagliga sysselsättningsverksamhet. Den riktar sig till dig som är mellan 16-25 år och saknar studieplats eller arbete. Här erbjuds du en möjlighet att utgående från dina egna behov och förutsättningar, kunskaper och intressen stanna upp och reflektera över vad du egentligen vill göra i framtiden. På Katapult jobbar vi mycket med de grundläggande kunskaperna du behöver för att klara vardagen i kommande studie- och yrkesliv – kort sagt lär vi dig hantera vardagen.

Vi vill att verksamheten på Katapult skall vara stimulerande och flexibel. Vi vill utmana ungdomarna genom att testa deras förmågor och ställa dem inför nya situationer – något som i sista ändan ger dem ny kunskap och nya erfarenheter.

För att gå på Katapult skall du vara inskriven på AMS och därmed vara redo för att ta nästa steg mot arbete och studier. På Katapult har vi plats för 12 ungdomar som kan delta i verksamheten i max 9 månader beroende på behovet.

Vårt mål:

Vårt mål är att ungdomarna som deltar i verksamheten skall få studieplats, jobb eller praktik direkt efter tiden på Katapult.