Ungdomshuset Boost

Ungdomshuset Boost finns till för att stöda ungdomar på deras väg till studier, arbete och sysselsättning. Boost är ett samverkanshus där det finns plats för aktörer som arbetar med ungdomar.
Föreningen Ung Resurs är huvudaktör och koordinerar verksamheten i huset.
En del verksamheter har sin fasta plats i Boost, andra finns till hands en viss dag i veckan eller månaden och en del kommer in för nätverks- och samverkansmöten.

Till Boost är ungdomar i åldern 16 – 29 år välkomna, likaså kan föräldrar, andra närstående och professionellt verksamma vända sig hit för frågor som rör ungdomar och sysselsättning.