Anti-mobbningsplan

På Ung Resurs skall alla unga känna sig välkomna, få vara delaktiga och trivas. Denna plan beskriver vad mobbning är, vilka typer av mobbning som finns och hur vi tillsammans jobbar för att prata om och förhindra mobbningen.

Vad är mobbning?

 • En medveten, kränkande och destruktiv handling
 • En systematisk och upprepande handling
 • Det finns en fysisk, psykisk, verbal och elektronisk mobbning

Vad är inte mobbning?

 • Konflikter
 • Strider och bråk
 • Slagsmål

(källa: www.folkhälsan.fi)

Vilka olika typer av mobbning finns det?

Fysiskt/kroppsligt:

Sparka, slå, tafsningar, knuffa, hålla fast, komma för nära, fälla, nypa, dra i håret, kasta sudd, stjäla, förstöra saker etc.

Verbalt/genom ord:

Att göra någon illa genom ord. Detta kan ske genom att hota, skriva elaka lappar, klottra eller att direkt till någon säga nedsättande saker. Verbal mobbning kan även ske genom att prata skit och sprida rykten bakom någons rygg.

Psykiskt/mentalt:

Att på olika sätt visa ”i det tysta” att en person inte är välkommen. Exempel på detta kan vara att bjuda alla i klassen utom en person på fest, när någon ofrivilligt ständigt är ensam på rasterna, blir alltid sist vald då klassen själva ska dela in sig i grupper, ingen hälsar på en i skolan, någon gör ett elakt tecken, suckar, irriterade blickar etc.

(källa:http://www.friends.se/mobbning/vad-ar-mobbning)

Digital-mobbning:

Allt fler barn-och unga råkar ut för mobbning via de digitala medierna. Mobbningen kan ske dygnet runt genom att skriva exempelvis sårande ord, hot, lögner eller skvaller på Facebook, Snapchat, Instagram, mejl, mobiltelefon etc. Mobbaren kan gömma sig bakom anonymitet och internetmobbning är svår att kontrollera. Traditionell mobbning definieras ofta som kränkning av en person systematiskt. När det handlar om trakasserier på internet behöver dock trakasserierna ske endast en gång för att det ska räknas som mobbning. Det räcker att en kränkande text eller bild av en person läggs up på nätet för att det ska räknas som mobbning.

HUR FÖREBYGGER VI MOBBNING?

 • Samtliga i personalen tar del av antimobbningsplanen.
 • Thomas och Emma fungerar som antimobbningsgrupp för Katapult och Starten.
 • Hör till Thomas och Emmas ansvar att ständigt informera deltagare och personal om mobbning. Detta kan ske genom föreläsning om mobbning, värderingsövningar etc. detta behöver ske flera gånger per termin för att även nya deltagare tar del av informationen samt då det är viktigt att diskutera ämnet upprepade gånger. Deltagarna får möjlighet att diskutera sina tankar och erfarenheter av mobbning.

HANDLINGSPLAN

Kontakt och samtal med den person som påtalar problemet, se bifogad Handlingsplan i fall av mobbning.

VILKA ROLLER KAN DELTAGARNA HA I EN MOBBNINGSSITUATION?

 • Gör deltagarna medvetna om de olika roller som man kan ha i en mobbningssituation.

Mobbaren

Faktorer som stärker mobbarens roll:

 • Aggressivitet
 • Initiativförmåga när mobbningen inleds
 • Bristen på alternativa handlingsmodeller

Faktorer som har en preventiv inverkan:

Den som bara ser på          

Mobbning handlar sällan bara om dem som mobbar. Ofta finns det personer runt omkring som inte gör något. Om du mobbar någon kanske det verkar som om de andra håller med eller tycker att du är häftig. Men ofta vågar de bara inte säga ifrån, fast de ogillar det som händer. Du kanske tror att de håller med dig, fast de egentligen önskar att du skulle sluta.

http://www.umo.se/Vald–krankningar/Mobbning/Om-du-blir-mobbad/

Den som blir utsatt för mobbning

 • Det är aldrig så att du får skylla dig själv, om du blir mobbad.
 • Det finns lagar som säger att ingen får mobba någon i till exempel skolan eller på en arbetsplats.

Du kan känna dig rädd, ledsen eller kränkt om du blir utsatt för mobbning. Kanske blir du arg och tänker att du ska hämnas. Du kan känna dig ensam och det kan bli så att du tänker på mobbningen hela tiden. Kanske känner du att din självkänsla påverkas.

Det är inte ditt fel om du blir mobbad. Vissa som blir mobbade börjar tro att det är dem själva det är fel på. De kanske tänker att de måste ändra på sig för att slippa mobbningen.

Men du ska inte behöva ändra på dig, bara för att andra är taskiga. Du har alltid rätt att slippa bli mobbad. Du kan behöva få hjälp så att mobbningen slutar.

http://www.umo.se/Vald–krankningar/Mobbning/Om-du-blir-mobbad/