När ska jag som närstående kontakta ung resurs?

– Om ditt barn, eller någon ung person i din närhet, varken studerar eller arbetar och kanske har fastnat i dåliga vanor och du känner oro för hur  ungdomen mår.

Tecken på att en ungdom eller en ung vuxen behöver utomstående hjälp kan vara nedstämdhet, ångest, grava störningar i dygnsrytmen, missbrukarproblem, överdrivet spelande, nätsurfande, isolering från omvärlden m.m.

Den unga är självklart välkommen att ta kontakt själv också. Ung Resurs verksamhet är frivillig och bygger mycket på ungdomens egen motivation, vi jobbar utgående från ungdomens styrkor och egna intressen.

Vi samarbetar med ett brett nätverk för ungdomens bästa, vi har bl.a. regelbunden kontakt med AMS, studiehandledarna, PRM och BUP.

Vi kan därmed också se till att den unga kommer i kontakt med de stödtjänster som den är i behov av.