Den röda tråden

På Katapult jobbar vi utgående från individen. Vi ser till behov, tidigare kunskaper och intressen. Vi jobbar med de basala kraven och till vår hjälp har vi den s.k. Röda Tråden. Den Röda Tråden är alltid synlig i form av pilar på en vägg. Vi lägger stor vikt vid den då vi anser att den hjälper individen att klara av vardagen. Den Röda Tråden består av följande pilar: närvaro, sömn, kost och motion, att ta ansvar, att vara hel och ren och rätt utrustad, att ha ett vårdat språk och hålla tider, att ta initiativ och visa respekt för varandra och ta hänsyn.

Om du eller någon du känner är intresserad av Katapult får du/ni gärna kontakta vägledare Sofie Henriksson på AMS, Ungdomslotsarna eller kontakta oss direkt.